Συχνές βλάβες και παρατυπίες

According to data available to TASSIS Energy from the PV systems that it maintains (residential and parks), 1 in 3 systems has significant technical failures and errors that usually exist from the initial installation and are detected during the first regular technical inspection! Failures and faults that are capable of being a strong source of risk to the equipment, the building, the environment and people.

Below you can see indicative failures and their respective consequences:

Στήριξη πλαισίων

Error: Incorrect frame support
Cause: Bad installer practice

Λάθος στήριξη πλαισίων

Consistency: Frame detachment/risk of damage

Μόνωση πίνακα

Error: Insulation panel
Cause: Bad installer practice

Ελλιπής μόνωση

Consistency: Equipment destruction / Insect-water entry

Σκίαση σε πάνελ

Error: Shading Cause: Design / installation failure

Σκίαση

Consistency: Reduction of total energy production

Σφήκες σε φωτοβολταϊκά

Error: Wasp nests in the frames
Cause: Absence of maintenance

Σφήκες σε πλαίσια

Consistency: Equipment destruction/fire hazard

Λανθασμένη καλωδίωση

Error: Incorrect wiring
Cause: Bad installer practice

Λάθος καλωδίωση

Consistency: Equipment destruction/Danger to human life

Έντομα Inverter

Error: Inverter fan block Cause:Absence of maintenance

Αστοχία Inverter

Consistency: Reduction of total energy production

Scroll to Top