Καραϊσκάκη 53Γλυκά Νερά Αττικής – ΤΚ 15354
Καλέστε μας!(+30)210 66 55 540

Net Metering

Tο Net-Metering (Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό συμψηφισμό) είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει, με τη χρήση διασυνεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος (Φ/Β), ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το Δημόσιο Ηλεκτρικό Δίκτυο (ΔΕΗ ή άλλο Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας) για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα.

Έτσι, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα “αποθηκεύεται” στο δίκτυο και χρησιμοποιείται όταν η παραγωγή του Φ/Β δεν επαρκεί. Ο τελικός συμψηφισμός και καταμέτρηση σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση, ορίζεται στα τρία έτη και θα γίνεται για τουλάχιστον 25 χρόνια. Εάν η στιγμιαία κατανάλωση υπερβαίνει την στιγμιαία παραγωγή του Φ/Β συστήματος, τότε πραγματοποιείται αυτόματα χρήση του συστήματος ΔΕΔΔΗΕ με την ανάλογη χρέωση του Παρόχου. Για αυτό τον λόγο το φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει πρακτικά να σχεδιάζεται με βάση την ετήσια κατανάλωσή του καταναλωτή.

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν τα φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά ή επιτηδευματίες), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και  οι αγρότες οι οποίοι είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί ο σταθμός, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Net-Metering είναι η ελαχιστοποίηση (ή και μηδενισμός) του ενεργειακού κόστους και ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός αφού η περίσσεια ενέργειας δεν χάνεται. Επιπλέον εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη εγγύηση χαμηλών λογαριασμών του ρεύματος για 25 έτη τουλάχιστον σύμφωνα με το συμβόλαιο με τον αντίστοιχο Πάροχο. Αποτελεί λοιπόν μια  οικονομοτεχνική επένδυση υψηλής απόδοσης καθώς πραγματοποιείται χρηματοοικονομική απόσβεση εντός ορισμένων ετών. Τέλος ο χώρος αποκτά ενεργειακή αυτονομία και το κτήριο αναβαθμίζεται ενεργειακά.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή αναλαμβάνει :

Net Metering ισχύος 499,80 kWp - Σχηματάρι

Net Metering ισχύος 7,02 kWp - Γλυφάδα

Net Metering ισχύος 5,75 kWp - Ηλιούπολη

elEL