Περιστέρια

Προστασία Φωτοβολταϊκών από Περιστέρια

Προστασία Φωτοβολταϊκών από περιστέρια Η Τάσις Ενεργειακή ενεργή και στο μεγάλο ζήτημα που αφορά την Προστασία φωτοβολταϊκών από περιστέρια. Σχεδόν το 50% των οικιακών Φωτοβολταϊκών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε στέγες κτηρίων είναι τοποθετημένα σε κεραμοσκεπές. Ο τρόπος εγκατάστασής τους προβλέπει τη δημιουργία μικρού κενού ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά πλαίσια και την κεραμοσκεπή βάσει πολεοδομικών κανονισμών. […]

Προστασία Φωτοβολταϊκών από Περιστέρια Read More »

Προστασία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από Πτηνά

19/04/2018 Προστασία Φωτοβολταίκών Συστημάτων από πτηνά Η Τάσις Ενεργειακή ενεργή και στο μεγάλο ζήτημα που αφορά την προστασία Φωτοβολταίκών Συστημάτων από πτηνά. Σχεδόν το 50% των οικιακών Φωτοβολταϊκών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε στέγες κτηρίων είναι τοποθετημένα σε κεραμοσκεπές. Ο τρόπος εγκατάστασής τους προβλέπει τη δημιουργία μικρού κενού ανάμεσα στα Φ/Β πλαίσια και την κεραμοσκεπή

Προστασία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από Πτηνά Read More »

Scroll to Top