Προστασία Φωτοβολταϊκών από Περιστέρια

Προστασία Φωτοβολταϊκών από περιστέρια Η Τάσις Ενεργειακή ενεργή και στο μεγάλο ζήτημα που αφορά την Προστασία φωτοβολταϊκών από περιστέρια. Σχεδόν το 50% των οικιακών Φωτοβολταϊκών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε στέγες κτηρίων είναι τοποθετημένα σε κεραμοσκεπές. Ο τρόπος εγκατάστασής τους προβλέπει τη δημιουργία μικρού κενού ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά πλαίσια και την κεραμοσκεπή βάσει πολεοδομικών κανονισμών. […]

Προστασία Φωτοβολταϊκών από Περιστέρια Read More »