Συχνές βλάβες και παρατυπίες

Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή από τα Φ/Β συστήματα που συντηρεί (οικιακά και πάρκα), 1 στα 3 συστήματα έχει σημαντικές τεχνικές αστοχίες και σφάλματα που υφίστανται συνήθως από την αρχική εγκατάσταση και διαπιστώνονται κατά τον πρώτο τακτικό τεχνικό έλεγχο! Αστοχίες και σφάλματα που είναι ικανά να αποτελέσουν ισχυρή πηγή κινδύνου για τον εξοπλισμό, το κτήριο, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικά, αστοχίες και τις αντίστοιχες συνέπειές τους:

Στήριξη πλαισίων

Σφάλμα: Λανθασμένη στήριξη πλαισίων
Αιτία: Κακή πρακτική εγκαταστάτη

Λάθος στήριξη πλαισίων

Συνέπεια: Αποκόλληση πλαισίων/κίνδυνος καταστροφής

Μόνωση πίνακα

Σφάλμα: Μόνωση πίνακα
Αιτία: Κακή πρακτική εγκατάστασης

Ελλιπής μόνωση

Συνέπεια: Καταστροφή εξοπλισμού/Εισχώρηση εντόμων-ύδατος

Σκίαση σε πάνελ

Σφάλμα: Σκίαση Αιτία: Αστοχία μελέτης/εγκατάστασης

Σκίαση

Συνέπεια: Μείωση συνολικής παραγωγής ενέργειας

Σφήκες σε φωτοβολταϊκά

Σφάλμα: Φωλιές σφηκών στα πλαίσια
Αιτία: Απουσία συντήρησης

Σφήκες σε πλαίσια

Συνέπεια: Καταστροφή εξοπλισμού/κίνδυνος πυρκαγιάς

Λανθασμένη καλωδίωση

Σφάλμα: Λανθασμένη καλωδίωση
Αιτία: Κακή πρακτική εγκατάστασης

Λάθος καλωδίωση

Συνέπεια: Καταστροφή εξοπλισμού/Κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή

Έντομα Inverter

Σφάλμα: Φραγμός ανεμιστήρα Inverter Αιτία: Απουσία συντήρησης

Αστοχία Inverter

Συνέπεια: Υποαπόδοση συστήματος

ΤΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Μαζί κάνουμε την Τάση... Ενέργεια
Επικοινωνία
Newsletter

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε ενημερώσεις μας:

Scroll to Top