Τεχνικός έλεγχος φωτοβολταικών

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι μία διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό πιστοποιημένο κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο PVTRIN.

Είναι σημαντική η επιλογή της εταιρείας που θα συνεργαστούμε γιατί κατά καιρούς έχουμε συναντήσει πολλές κακοτεχνίες και αστοχίες εγκατάστασης που έχουν ως αποτέλεσμα την μη εύρυθμη λειτουργία του φωτοβολταϊκού, την απώλεια παραγωγής και συνεπώς την καθυστέρηση της απόσβεσης στην επένδυση του πελάτη.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο άρθρο μας με τίτλο

Τεχνικές αστοχίες, σφάλματα και βλάβες σε φωτοβολταϊκά συστήματα

Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σπίτι, σε χωράφι και σε βιομηχανικές στέγες εταιρειών. Ενδεικτικά μας έργα που αφορούν οικιακές εφαρμογές, βιομηχανικές εφαρμογές και έργα επί εδάφους, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο στην αντίστοιχη σελίδα.
Έργα – ΤΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (tasisenergy.gr).

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να ακολουθήσει όλα τα απαιτούμενα βήματα πριν φτάσει στο στάδιο της εγκατάστασης.
Βήματα τα οποία συνίστανται στην μελέτη, προσφορά, σχέδιο εγκατάστασης, αδειοδότηση.
Αφού ο πελάτης υπογράψει σύνδεσης και σύμβαση συμψηφισμού με τον πάροχο, ακολουθεί η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού από εξειδικευμένο συνεργείο.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά σας που αφορούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε λύσεις σε οτιδήποτε χρειάζεστε.
Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με ερωτήματα υποψήφιων πελατών μας.

Τι χρειάζεται για εγκατάσταση φωτοβολταικών

Αρχικά χρειάζεται να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα όπως που θα γίνει η τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού, και το μέγεθος της ισχύος που χρειάζεται ώστε να καλύψει τις δικές μας ανάγκες.
Είναι διαφορετική η διαδικασία και η υλοποίηση αν η εγκατάσταση γίνει σε χωράφι και διαφορετική αν γίνει σε σπίτι.
Αν το ενδιαφέρον σας αφορά την οικία, η μελέτη και το πλάνο επικεντρώνονται στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών του νοικοκυριού. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μας, κατόπιν μελέτης θα προτείνει την τοποθέτηση ενός φωτοβολταικού συστήματος τέτοιας ισχύος που θα εξασφαλίσει στον πελάτη την αυτονομία του με όσο το δυνατόν γρηγορότερη απόσβεση των επενδυόμενων χρημάτων.
Από την άλλη μεριά στην περίπτωση του χωραφιού, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών αποτελεί επένδυση, μέσω της οποίας ο επενδυτής πουλάει το παραγόμενο ρεύμα στον πάροχο με το αντίστοιχο οικονομικό αντίτιμο που έχουν συμφωνήσει.

Ποια είναι η διαδικασία εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού;

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σπίτι

Μετά τη φάση αδειοδότησης και αφού ο ιδιοκτήτης έχει υπογράψει σύμβαση σύνδεσης και σύμβαση συμψηφισμού με τον πάροχο, συμφωνείται σε συνεργασία με τον πελάτη η ημερομηνία έναρξης της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος.
Η διάρκεια της κατασκευής κυμαίνεται από 2 έως 4 ημέρες ανάλογα με την ισχύ και την πολυπλοκότητα της κατασκευής.
Αρχικά αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει διαφορά ανάλογα με τον αν διαθέτετε στέγη ή ταράτσα και αυτή η διαφορά συνίσταται στη τοποθέτηση των βάσεων στήριξης.

ΣΤΕΓΗ

Αν το Φ/Β σύστημα τοποθετηθεί σε κεκλιμένη στέγη με κεραμίδια, τότε το πρώτο βήμα είναι να εντοπισθούν οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν τα στηρίγματα.
Στη συνέχεια τοποθετούνται τα ειδικά ανοξείδωτα αγκύρια και επανατοποθετούνται τα κεραμίδια χωρίς να μεταβληθεί καθόλου η στεγανότητα της σκεπής.
Πάνω στα αγκύρια συνδέονται οριζόντια προφίλ αλουμινίου, πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η ρύθμιση των αγκυρίων ώστε να «απορροφήσουν» τις ατέλειες της στέγης και τα οριζόντια προφίλ να είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα. Πολλές φορές για λόγους στατικότητας ή ύψους της κατασκευής δημιουργείται πλέγμα, τοποθετώντας και κάθετα προφίλ.

ΤΑΡΑΤΣΑ

Η στήριξη σε ταράτσα γίνεται με μεταλλικές βάσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν κλίση για τα πλαίσια ίση με 30ο. Πρόκειται για μεταλλικές κατασκευές από γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο.
Η αγκύρωση τους στο δώμα απαιτεί προσοχή, ώστε σε περίπτωση ύπαρξης μόνωσης αυτή να μην τραυματιστεί. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ισχυρό στεγανοποιητικό υλικό (συνήθως σιλικονούχο) σε κάθε οπή που θα ανοιχθεί ή ρητίνη (περίπτωση χημικού αγκύριου).
Αρχικά σημειώνονται με ακρίβεια οι θέσεις τοποθέτησης των στηριγμάτων. Εκτός από τα ακραία στηρίγματα τοποθετούνται ενδιάμεσα, σε απόσταση περίπου 1 – 1,3 μέτρα μεταξύ τους. Σε αυτές τις θέσεις σημειώνονται οι θέσεις διάνοιξης των οπών αγκύρωσης. Κάθε στήριγμα φέρει συνήθως τέσσερις οπές για την βέλτιστη τοποθέτησή του. Χρησιμοποιούνται είτε οι τρεις (3), είτε και οι τέσσερις (4). Αν οι άνεμοι στην περιοχή εγκατάστασης είναι ισχυροί, τότε τα στηρίγματα τοποθετούνται πιο πυκνά (0,80 – 1 μέτρο).
Ακολουθεί η συναρμολόγηση των βάσεων και η τοποθέτηση των οριζοντίων προφίλ αλουμινίου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Στη συνέχεια τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια πάνω στα οριζόντια προφίλ αλουμινίου με τη χρήση ειδικών συνδέσμων.

Πόσα kw χρειάζεται ένα σπίτι με φωτοβολταϊκά

Η αλήθεια είναι ότι είναι μία πολύ συνηθισμένη ερώτηση πελατών μας και είμαστε σε θέση να την απαντήσουμε λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα των Φωτοβολταϊκών Συστήμάτων.

Η κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη και χρήζει ειδικής εκτίμησης βέβαια, αλλά θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε κάποιους γενικούς κανόνες ώστε να βοηθήσουμε τη σκέψη σας.
Πρώτη και βασική ενέργεια είναι να βρούμε την ετήσια κατανάλωση του σπιτιού. Αν το σπίτι είναι υφιστάμενο, κάτι τέτοιο είναι εύκολο αφού αρκεί να έχουμε τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς των τελευταίων ετών.
Αν το σπίτι είναι καινούργιο θα χρειαστείτε έναν έμπειρο ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο ο οποίος θα μπορέσει να εκτιμήσει την μελλοντική σας κατανάλωση.
Στη συνέχεια προσθέτουμε τυχόν μελλοντικές επιβαρύνσεις, όπως νέα μέλη στην οικογένεια ή κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αφού συνεκτιμηθούν τα παραπάνω και εξάγουμε μέσο όρο ετήσιας κατανάλωσης είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο ερώτημα «πόσα kw χρειάζεται ένα σπίτι με φωτοβολταϊκά».
Στην Ελλάδα ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 1kw ασκίαστο σε ιδανική κλίση με νότιο προσανατολισμό μπορεί να αποδώσει περίπου 1600kw το έτος. Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σκιάσεις και αποκλίσεις από τον προσανατολισμό, μπορούμε να εκτιμήσουμε με ασφάλεια πόσα kw χρειάζεται ένα σπίτι με φωτοβολταϊκά.

Εγκατάσταση φωτοβολταικών σε σπίτι κόστος

Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν αυθαίρετο και μη συνετό από την πλευρά μας να δώσουμε τιμές για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών χωρίς να προηγηθεί επαφή με τον πελάτη για να πάρουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες.
Μπορεί να αναφερθεί αρχικά ότι ένας παράγοντας που καθορίζει το κόστος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικία είναι η ισχύς του συστήματος. Πόσα φωτοβολταϊκά πάνελ θα χρειαστούν δηλαδή για να καλύψουν τις ανάγκες του καταναλωτή.
Επίσης το κόστος τοποθέτησης φωτοβολταϊκών ανεβαίνει στην περίπτωση που τοποθετηθεί μπαταρία για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.
Επίσης αν υπάρχει το μειονέκτημα της έντονης σκίασης στο χώρο τοποθέτησης θα χρειαστεί επιπλέον εξοπλισμός (optimizer) για την ενίσχυση του συστήματος.

Όλα τα παραπάνω λοιπόν, μαζί με το κόστος εργασιών, συνθέτουν το συνολικό κόστος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σπίτι.

Φωτοβολταϊκά τιμές 5kw

Έχει παρατηρηθεί ότι παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον για φωτοβολταϊκά ισχύος 5kw.
Τέτοιου είδους συστήματα καλύπτουν τις ανάγκες μιας μικρής μονοκατοικίας και οι τιμές τους είναι προσιτές για τους περισσότερους. Καλύπτει περίπου ετήσιες ανάγκες 8000kw, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε οικονομικό όφελος της τάξης των 900 €.

Αναζητήστε «Φωτοβολταϊκά τιμές 5kw» για να διαβάσετε αντίστοιχα άρθρα μας και να δείτε έργα μας.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε χωράφι

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε χωράφι μπορεί να γίνει είτε είστε ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου είτε νοικιάσετε κομμάτι γης προς εκμετάλλευση.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση ανήκετε, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε πάρκο αποτελεί επενδυτική πρόταση καθώς το πάρκο παράγει ηλεκτρική ενέργεια την οποία πουλάει στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.
Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει να παράγει τη μέγιστη δυνατή ενέργεια ώστε να εξασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατό όφελος.
Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι μία ακριβής και άρτια μελέτη από εξειδικευμένους επιστήμονες είναι υψίστης σημασίας.
Περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε χωράφι μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του site μας Φωτοβολταϊκό πάρκο-Επενδυτική πρόταση (tasisenergy.gr).

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε χωράφι κόστος

Πολλοί αναρωτιούνται το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης. Εμείς θα απαντήσουμε ότι είναι σημαντικό να αναλογιστούν το οικονομικό όφελος μιας τέτοιας επένδυσης.
Εξάλλου υπάρχουν προγράμματα επιδοτήσεων διαφορετικά ανά περιόδους που ενισχύουν τέτοιου είδους εγχειρήματα.
Αν λοιπό ανήκετε στην κατηγορία αυτών που θέλουν να μάθουν τιμή για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε χωράφι, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ομάδα μας είναι πρόθυμη να εξυπηρετήσει και να σας προτείνει τη βέλτιστη λύση για εσάς.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Τα πλαίσια συνδέονται κατά ομάδες σύμφωνα με τη μελέτη σκίασης, γειώνονται μεταξύ τους και με τις βάσεις στήριξης και με χρήση ειδικών καλωδίων για συνεχές ρεύμα και έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες (μέσα σε σωλήνες βαρέως τύπου) εισάγονται στη θέση των πινάκων και του αντιστροφέα.
Εν συνεχεία εκτελείται η καλωδίωση των πινάκων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος (όπου όλες οι γραμμές ασφαλίζονται από ρεύματα σφάλματος- βραχυκύκλωμα, ηλεκτροπληξία και προστατεύονται από κεραυνοπληξία).
Τέλος, γίνεται η σύνδεση με τον μετρητή της ΔΕΗ και αφού το σύστημα συνδεθεί γίνεται και η διασύνδεση με το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εταιρείες

Στην αγορά εμφανίζονται πολλές εταιρείες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
Όπως αναφέρουμε και στον πρόλογο είναι σημαντική η επιλογή της εταιρείας που θα συνεργαστείτε για την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος.

Έχουμε κληθεί πάρα πολλές φορές σε έργα για την αποκατάσταση βλαβών, όπου έχουμε παρατηρήσει αστοχίες εγκατάστασης, παρανομίες πολεοδομικών κανονισμών, σημαντικές παρατυπίες που απειλούν την ασφάλεια του συστήματος και το καθιστούν επικίνδυνο ακόμα και για την ανθρώπινη ζωή.

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που εξασφαλίζουν την ασφαλή και πλήρως εναρμονισμένη με τους κανονισμούς κατασκευή του έργου σας.

Επιλέγει την ομάδα της με γνώμονα την κατάρτιση και την εξειδίκευση.
Έχει μακρόχρονη εμπειρία στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αλλά κυρίως λειτουργεί έχοντας στο επίκεντρο τον σεβασμό στον πελάτη.
Στόχος και κύριο μέλημά μας η ικανοποίηση του πελάτη μας, καθώς οι χιλιάδες ικανοποιημένοι πελάτες μας εξασφαλίζουν την δική μας συνέχεια.

Scroll to Top