7ετής παράταση συμβάσεων πώλησης – συμψηφισμού ενέργειας φωτοβολταϊκών συστημάτων

11/01/2017 Υπάρχουν περίπου 42.000 στέγες στην Ελλάδα με εγκατεστημένο διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα. Είναι ενταγμένες στο Ειδικό πρόγραμμα «Φ/Β σε στέγες κτηρίων» από το 2009 εώς και σήμερα. Από τον Απρίλιο του 2014 πολλοί ιδιοκτήτες είδαν δυστυχώς μια μονομερή μείωση της προσφερόμενης τιμής πώλησης βάσει του νόμου 4254/2014.Την είδαν στους επόμενους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και η οποία …

7ετής παράταση συμβάσεων πώλησης – συμψηφισμού ενέργειας φωτοβολταϊκών συστημάτων Διαβάστε Περισσότερα »