Συντήρηση φωτοβολταϊκών

Διπλωματούχοι μηχανικοί – εξειδικευμένοι και πολύπειροι τεχνικοί αναλαμβάνουν τη προληπτική συντήρηση του φωτοβολταϊκού σταθμού σας.

  • Τι σημαίνει τεχνική προληπτική συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος

Η πλήρης τεχνική συντήρησή περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών εργασιών – μετρήσεων – καταγραφής – παρακολούθησης – μελετών και ενεργειών που πραγματοποιείται σε τακτική βάση από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικο.

ΤΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  • Ποιος (πρέπει να) την πραγματοποιεί

Πιστοποιημένοι και εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί – εγκαταστάτες. Η μοναδική τεχνική πιστοποίηση για εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β συστημάτων είναι η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση PVTRIN.

Τι (πρέπει να) περιλαμβάνει η συντήρηση

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες που αφορούν την προληπτική συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος στο έγγραφο που ακολουθεί :  Συντήρηση_φωτοβολταϊκών

  • Γιατί είναι απαραίτητη

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας, όπως κάθε τεχνικό έργο, οφείλει να συντηρείται για την εξασφάλιση της ασφαλούς και αδιάλειπτου λειτουργίας του και για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Προστασία για το σύστημα, τον άνθρωπο, το περιβάλλον, το κτήριο.
Πιο συγκεκριμένα με τη συντήρηση εξασφαλίζουμε τα εξής:

  • Έγκαιρος εντοπισμός και πρόληψη μελλοντικών βλαβών μέσω θερμογράφησης του εξοπλισμού με ειδική θερμοκάμερα
  • Επιβραδύνση της διαδικασίας πρόωρης γήρανσης του εξοπλισμού
  • Ασφάλεια του συστήματος με τη σύσφιξη των πρόσθετων τμημάτων της βάσης στήριξης
  • Καλύτερη λειτουργία του συστήματος μέσω του ελέγχου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
  • Ο επενδυτής ο οποίος δεν συντηρεί το φωτοβολταϊκό του μπορεί να χάνει καθημερινή παραγωγή και αντιστοίχως έσοδα εξαιτίας αποσύνδεσης του συστήματος από το δίκτυο λόγω βλάβης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 5 ημέρες όπου το σύστημα θα βρεθεί εκτός λειτουργίας και συνεπώς άνευ παραγωγής, ισοδυναμεί με το κόστος της συντήρησης

  • Πόσο συχνά πρέπει να πραγματοποιείται

Βάσει προδιαγραφών κατασκευαστών, διεθνών προτύπων, ασφαλιστικών συμβολαίων και κανονισμών ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει να συντηρείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως από το πρώτο έτος λειτουργίας του.

Στο τέλος του ετήσιου τεχνικού προληπτικού ελέγχου ο τεχνικός μας συμπληρώνει ένα δελτίο συντήρησης στο οποίο αναγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήσε και τις τυχόν επεμβάσεις που έγιναν.

Μετά το τέλος της συντήρησης, τηρούμε και αρχείο συντήρησης για κάθε εγκατάσταση, με το ιστορικό της Φ/Β εγκατάστασης καθώς και πότε έχουν πραγματοποιηθεί οι συντηρήσεις αλλά και τι επεμβάσεις έχουν γίνει.

Επειδή όμως ανεξαρτήτου συντήρησης, υπάρχει πάντα η πιθανότητα παρουσίασης κάποιας βλάβης στο φωτοβολταϊκό σας, το τεχνικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας.

Υπάρχει η γνώση και εμπειρία να επιληφθούμε οποιουδήποτε προβλήματος και να σας προτείνουμε την ενδεικνυόμενη ανά περίπτωση λύση του.

ΤΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Μαζί κάνουμε την Τάση... Ενέργεια
Επικοινωνία
Newsletter

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε ενημερώσεις μας:

Scroll to Top