Προστασία από πτηνά
Προστασία από περιστέρια
Προστασία Φωτοβολταϊκών από περιστέρια

Η Τάσις Ενεργειακή ενεργή και στο μεγάλο ζήτημα που αφορά την προστασία Φωτοβολταίκών Συστημάτων από περιστέρια.

Σχεδόν το 50% των οικιακών Φωτοβολταϊκών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε στέγες κτηρίων είναι τοποθετημένα σε κεραμοσκεπές.

Ο τρόπος εγκατάστασής τους προβλέπει τη δημιουργία μικρού κενού ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά πλαίσια και την κεραμοσκεπή βάσει πολεοδομικών κανονισμών. Σε αντίθεση με τα πουλιά του Άλφρεντ Χίτσκοκ, τα πτηνά και στον Ελλαδικό χώρο δεν νοιώθουν την ανάγκη να «επιτεθούν» αλλά να εκμεταλλευτούν αυτή τη «τεχνητή στέγη» για τη δημιουργία φωλιών.

Η ιδιότυπη αυτή «φιλοξενία» δημιουργεί διάφορα θέματα στην ομαλή λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος. Επίσης ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τον εξοπλισμό και τους ανθρώπους που χειρίζονται το σύστημα ή έστω κινούνται στο κτήριο. Μερικά θέματα είναι τα παρακάτω:

  1. Περιττώματα πάνω σε κυψέλες
  • Δημιουργία σκιάς και μείωση απόδοσης
  • Μεγάλη χρονική έκθεση οδηγεί σε δημιουργία φαινομένου hot-spot σε κυψέλες

Αναλόγως συστήματος, ηλεκτρολογικής διασύνδεσης και εξοπλισμού η μείωση απόδοσης σε ακραία σενάρια μπορεί να φτάσει και στο 20%. Επιπλέον η ρύπανση αυτή δημιουργεί φαινόμενα hot-spots σε κυψέλες λόγω της συνεχούς σκίασης. Για την αντιμετώπιση, ο ιδιοκτήτης οφείλει να εντείνει τους τακτικούς καθαρισμούς. Συνέπεια αυτού είναι η αύξηση χρήσης νερού – καθαριστικών και επικινδυνότητας πρόσβασης.

  1. Ρύπανση στα κεραμίδια
  • Φωλιές και υλικά φωλιών στα σημεία ροής του κεραμιδιού
  • Αυγά – νεκρά πτηνά – φίδια/ποντίκια
  • Λεία πτηνών

Συνήθως τα περιστέρια δημιουργούν φωλιές στα σημεία ροής του κεραμιδιού καθώς και στις υδρορροές. Αποτέλεσμα είναι το φράξιμο της ομαλής ροής του νερού. Το νερό δεν φεύγει πλέον εύκολα από υδρορροές και σε ακραία σενάρια «πνίγει» καλώδια και συνδέσμους DC τάσης συνήθως 600-700volts. Συν τις άλλοις η πρόσβαση για τον καθαρισμό είναι δύσκολη αφού αυτό απαιτεί την απεγκατάσταση Φ/Β πλαισίων. Λιμνάζοντα νερά δημιουργούν εστίες μόλυνσης, εντείνουν τυχόν θέματα υγρομόνωσης κεραμοσκεπών. Αναλόγως εγκατάστασης υπάρχουν θέματα ηλεκτρικής απομόνωσης (Riso σφάλματα). Γενικότερα είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για το σύστημα και τους ανθρώπους, πόσο μάλλον δε για τα ίδια τα πτηνά. Δεν είναι λίγα τα συμβάντα θραύσης κυψελών από κομμάτια υλικών – κόκκαλων που τείνουν να μεταφέρουν τα πτηνά στις φωλιές τους.

  1. Επαφή με καλώδια-πλαίσια
  • Επαφή με καλωδίωση και μετατόπιση καλωδίων
  • Επαφή με πλαίσια σε κυψέλες – junction boxes – optimizers (βελτιστοποιητές)

Και πάλι αναλόγως την εγκατάσταση και την ποιότητα κατασκευής, τα περιστέρια μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος για να «πειράζουν» και να μεταφέρουν την καλωδίωση (DC). Αυτό μπορεί να προκαλέσει από απλή μετατόπιση καλωδίωσης σε ακατάλληλα σημεία έδρασης όπως υδρορροές μέχρι και την πρόωρη φθορά της από τα τσιμπήματα με ενδεχόμενο κίνδυνο βραχυκυκλώματος και σπινθηρισμών αν όχι πυρκαγιάς. Επιπλέον, τα πουλιά αναπαύονται πάνω στα πλαίσια με ενδεχόμενα γδαρσίματα, έρχονται συχνά σε επαφή με τα junction boxes ή και τους βελτιστοποιητές (solaredge, tigo, κλπ) ενώ δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις που μετατοπίζουν σπιράλ όδευσης με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υδάτων εντός του.

ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Οι ιδιοκτήτες έχουν καταφύγει σε διάφορες λύσεις αντιμετώπισης όπως συσκευές ηχητικού σήματος, δηλητήρια, πλαστικά καρφιά, κολλητικά σπρέι, κλπ. Τα παραπάνω δε συνάδουν με την προστασία του περιβάλλοντος ενώ μια αποτελεσματική και οικολογική λύση είναι η τοποθέτηση πλέγματος.

Η τοποθέτηση ειδικού πλέγματος ή αλλιώς το δίχτυ για φωτοβολταϊκά, σε κάθε πιθανό σημείο εισόδου πτηνών προστατεύει αποτελεσματικά το σύστημα και τα πτηνά. Συνήθως όμως μια τέτοια εγκατάσταση προϋποθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας και εμπειρία – δυνατότητα όσον αφορά την ασφαλή πρόσβαση και εκτέλεση μιας τέτοιας ιδιαίτερης εργασίας.

Η τεχνική εταιρεία ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή με την επιτυχημένη παρουσία της και στο χώρο των Φ/Β οικιακών συστημάτων προσφέρει λύσεις σε αυτό τον τομέα όπως επίσης και σε γενικότερα θέματα καθαρισμού και προστασίας φωτοβολταϊκών.

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή, διαθέτει διπλωματούχους μηχανικούς πολυτεχνείου εξειδικευμένους και πιστοποιημένους κατά το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποίησης Φ/Β εγκαταστατών PVTRIN με πανελλαδική κάλυψη. Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και πακέτα εγκατάστασης – συντήρησης για κάθε είδους Φ/Β σύστημα, 24ωρη τεχνική υποστήριξη, εμπειρία και τεχνογνωσία.

Scroll to Top