Συντήρηση

25/08/2016

Η Τάσις Ενεργειακή και στο πεδίο που αφορά στις βλάβες σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Υπάρχουν περίπου 42.000 στέγες στην Ελλάδα με εγκατεστημένο διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα και ενταγμένες στο Ειδικό πρόγραμμα «Φ/Β σε στέγες κτηρίων» από το 2009 εώς και σήμερα. Επίσης πάνω από 10.000 Φ/Β πάρκα φιλοξενούνται σε αγρούς και βιομηχανικές στέγες διασυνδεδεμένα και αυτά στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Παρά τις όποιες στρεβλώσεις σε θέματα συμβάσεων και οικονομικών σταθερών που έχουν ταλαιπωρήσει τις Α.Π.Ε. και ειδικά τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα Φ/Β είναι από τις πλέον σίγουρες και επικερδείς επενδύσεις στον Ελληνικό χώρο.

Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, ανεξαρτήτου μεγέθους και διασύνδεσης, είναι μια ηλεκτρομηχανολογική σύγχρονη διάταξη η οποία λόγω θέσης εγκατάστασης εκτίθεται σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και σε άμεση ή έμμεση επαφή με κτήρια ή/και ανθρώπους.

Σε ένα Φ/Β σύστημα υπάρχει μεγάλη ηλεκτρική τάση, έντονη ανεμοπίεση, υγρασία, ακτινοβολία, φθορά και άλλοι παράγοντες που αυξάνουν την επικινδυνότητα για κατασκευές και προπάντων για τον άνθρωπο που ζει, κινείται, εργάζεται πλησίον του.

Δυστυχώς  δεν έχει γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος που ελλοχεύει σε ένα Φ/Β σύστημα όταν αυτό είτε δεν έχει μελετηθεί και εγκατασταθεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες τεχνικών έργων είτε δε συντηρείται επαρκώς σύμφωνα με τα πρότυπα Φ/Β συστημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή από τα Φ/Β συστήματα που συντηρεί (οικιακά και πάρκα), 1 στα 3 συστήματα έχει σημαντικές τεχνικές αστοχίες και σφάλματα που υφίστανται συνήθως από την αρχική εγκατάσταση και διαπιστώνονται κατά τον πρώτο τακτικό τεχνικό έλεγχο! Αστοχίες και σφάλματα που είναι ικανά να αποτελέσουν ισχυρή πηγή κινδύνου για τον εξοπλισμό, το κτήριο, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Σε δείγμα 300 Φ/Β συστημάτων που αφορά εγκαταστάσεις με το πρόγραμμα στεγών και πάρκων, επί κτηρίω και επί εδάφους, εγκατεστημένα από το 2006 εώς και 2015, κατασκευασμένα από εταιρείες υφιστάμενες και μη (πλέον), παρατηρούνται σφάλματα και αστοχίες που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως προς την αιτία ύπαρξής των ως εξής:

 1. Αστοχίες μελέτης Φ/Β συστήματος:
 • Μη βέλτιστος σχεδιασμός συστήματος
 • Μη τήρηση οδηγιών κατασκευαστών πλαισίων, μετατροπέων, βάσεων
 • Μη γνώση ή παράλειψη τήρησης πολεοδομικών και λοιπών κανονισμών και νόμων
 • Απουσία ή ανεπάρκεια εξοπλισμού προστασίας και ελέγχου
 • Μη μελέτη και πρόβλεψη
 • Απουσία ειδικού τεχνικού λογισμικού και εργαλείων σχεδιασμού
 1. Αστοχίες εγκατάστασης:
 • Μη τήρηση οδηγιών κατασκευαστών (panels, inverters, βάση)
 • Έλλειψη τεχνογνωσίας
 • Προχειρότητα – βιασύνη
 • Άγνοια
 • Μη επίβλεψη από εξειδικευμένο μηχανικό
 • Μη τήρηση γενικών κανόνων τεχνικών έργων
 • Ανεπαρκής ή απουσία εκπαίδευσης ιδιοκτήτη Φ/Β
 • Παράνομες εγκαταστάσεις (πολλές φορές εν αγνοία ιδιοκτήτη)
 1. Σφάλματα λειτουργίας:
 • Οποιοσδήποτε συνδιασμός των παραπάνω
 • Απουσία ή μη επαρκής τεχνική συντήρηση και έλεγχος
 • Απουσία τηλεμετρικής διάταξης και ελέγχου λειτουργίας
 • Αστοχία εξοπλισμού
 • Κακόβουλες ενέργειες – Δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 • Ανθρώπινος παράγοντας

Αποτελέσματα των ως άνω αστοχιών είναι οι βλάβες, η μειωμένη απόδοση (εξ αρχής ή μετέπειτα), ζημιές σε κτήρια,φθορές σε εξοπλισμό και περιβάλλον, και το πιο σημαντικό… ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ (ΕΓ)ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Πολλές φορές εν αγνοία του!

Δύο στις τρεις εγκαταστάσεις έχουν ελλειπή γείωση προστασίας, οι μισές δε διαθέτουν τον βέλτιστο σχεδιασμό για μέγιστη απόδοση του εξοπλισμού τους, στις περισσότερες απουσιάζει εξοπλισμός ασφαλείας ενώ παραδοτέα σχέδια – οδηγίες και μελέτες είναι έννοια άγνωστη στους περισσότερους ιδιοκτήτες Φ/Β συστημάτων. Καμμένες ασφάλειες, σφάλματα ηλεκτρικής διαρροής, μειωμένη απόδοση, διαβρώσεις, ζημιά σε μόνωση κτηρίου, μετατροπείς με πρόωρες βλάβες, PID, Hotspots, κεραυνικά πλήγματα…

Η άγνοια είναι η λέξη κλειδί. Είτε στους τεχνικούς είτε στους ιδιοκτήτες. Πόσοι τεχνικοί είναι πιστοποιημένοι και ειδικευμένοι για Φ/Β συστήματα; 

Η λύση για τις βλάβες σε φωτοβολταϊκά συστήματα στις υφιστάμενες Φ/Β εγκαταστάσεις;

ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή, διαθέτει διπλωματούχους μηχανικούς πολυτεχνείου εξειδικευμένους και πιστοποιημένους κατά το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποίησης Φ/Β εγκαταστατών PVTRIN με πανελλαδική κάλυψη συντήρησης. Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και πακέτα συντήρησης για κάθε είδους Φ/Β σύστημα, 24ωρη τεχνική υποστήριξη, εμπειρία και τεχνογνωσία.

Τεχνικές αστοχίες και σφάλματα φωτοβολταϊκών συστημάτων

Scroll to Top