Καραϊσκάκη 53Γλυκά Νερά Αττικής – ΤΚ 15354
Καλέστε μας!(+30)210 66 55 540

Συντήρηση

maintenance

Το εξειδικευμένο συνεργείο μας και οι καταρτισμένοι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν, σε τακτική βάση, τις συντηρήσεις των φωτοβολταϊκών σας συστημάτων παρέχοντας τεχνικές εργασίες, πλήθος μετρήσεων και καταγραφών, καθώς και παρακολούθηση του συστήματος. Βάσει κατασκευαστικών προδιαγραφών, διεθνών προτύπων, ασφαλιστικών συμβολαίων και κανονισμών ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα προτείνουμε την εκτέλεση συντήρησης  τουλάχιστον μία φορά ετησίως από το πρώτο έτος λειτουργίας του.

Σε κάθε συντήρηση πραγματοποιείται μια σειρά ενεργειών οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα σας θα παράγει το 100% της ενέργειας που μπορεί. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν πλήρη ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και μηχανολογικό έλεγχο, μετρήσεις, ροπομέτρηση και γενικά συντήρηση του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού.Στη συνέχεια εκτελείται θερμογραφικός έλεγχος των πλαισίων, των μετατροπέων και  των πινάκων. Η απόδοση του συστήματος ελέγχεται και καταγράφεται σε τεχνική αναφορά και έπειτα σε δελτίο συντήρησης. Εφόσον απαιτηθεί, παρέχουμε προτάσεις διόρθωσης – βελτίωσης και εν γένει προστασίας του συστήματος καθώς και εκπαίδευση του ιδιοκτήτη για το σύστημα του. Τέλος στα πλαίσια της συντήρησης συγκαταλέγεται και η ΤηλεπαρακολούθησηΤηλεμετρία του φωτοβολταϊκού συστήματος ώστε να διαπιστώνεται η ορθή λειτουργία του καθημερινά αλλά και ο καθαρισμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων (προαιρετικά). Είμαστε διαθέσιμοι για τεχνική υποστήριξη και άμεση επέμβαση 24/7.

Μετά το τέλος της συντήρησης, τηρούμε και αρχείο συντήρησης για κάθε εγκατάσταση, με το ιστορικό της Φ/Β εγκατάστασης καθώς και πότε έχουν πραγματοποιηθεί οι συντηρήσεις αλλά και τι επεμβάσεις έχουν γίνει.

Διαθέτουμε εξειδικευμένα ιδιόκτητα συνεργεία, με καταρτισμένο και πολύπειρο προσωπικό, καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Τα συνεργεία απαρτίζονται από εξειδικευμένους τεχνίτες, αδειούχους ηλεκτρολόγους και διπλωματούχους μηχανικούς.Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται διαρκώς τόσο με ενδοεταιρική εκπαίδευση όσο και με εξωτερικά σεμινάρια.

elEL