Οικιακό φωτοβολταϊκό

05/04/2019

Σύνδεση

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή συνέδεσε με επιτυχία στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ άλλο ένα Φωτοβολταϊκό Σύστημα με το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού , Net Metering στη Διώνη Αττικής.

Η εγκατάσταση έγινε σε κεραμοσκεπή οικίας κλίσης 32 μοιρών με εγκατεστημένη ισχύ 6,48 kWp. Θα καλύπτει ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου σε ρεύμα βάσει της αντίστοιχης Σύμβασης Συμψηφισμού με ΔΕΗ. Επίσης και τις θερμικές ενεργειακές ανάγκες αυτού λόγω εγκατάστασης αντλιών θερμότητας,  για τα επόμενα 25 έτη.

Μελέτη

Η εταιρεία μας, για το Net Metering στη Διώνη  πραγματοποίησε μελέτη και υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα κατασκευής Φ/Β συστημάτων. Τήρησε  όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για το σύστημα και για τα άτομα που εργάζονται στο χώρο.

Εξοπλισμός

Η ομάδα μας χρησιμοποιήσε μονοκρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά Πλαίσια Sharp. Επίσης αντιστροφέα Kostal , ηλεκτρολογικό υλικό υψηλών προδιαγραφών και βάσεις στήριξης αλουμινίου Alumil. Τα παραπάνω με όλες τις απαραίτητες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Πραγματοποίησε εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας παραγωγής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σταθμό και κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου. Σκοπός ο άμεσος έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος όπως επίσης και ο έλεγχος του ταυτοχρονισμού παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα επέκτασης ισχύος και μετατροπής του σε υβριδικό. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση συσσωρευτών για αύξηση ταυτοχρονισμού και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας  .

Τελικό στάδιο

Κατά την τελική παράδοση και ενεργοποίηση του συστήματος, η εταιρεία μας ενημέρωσε και εκπαίδευσε πλήρως τον ιδιοκτήτη του Φ/Β. Έδωσε έμφαση σε απαραίτητες και πρακτικές συμβουλές ασφαλών χειρισμών και διαδικασιών καθαρισμού. Επίσης σε θέματα λογαριασμών ΔΕΔΔΗΕ και τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας για τη μέγιστη οικονομική απολαβή και γρηγορότερη απόσβεση της σημαντικής επένδυσής του.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε συνοπτικό βίντεο των εργασιών εγκατάστασης του συστήματος:

https://youtube/Εγκατάσταση_Διώνη

Τάσις Ενεργειακή

Η Ελληνική τεχνική εταιρεία ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή έχει μία επιτυχημένη παρουσία της στο χώρο των Φ/Β συστημάτων. Προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες με σεβασμό στις οικονομικές ανάγκες της εποχής.

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή, διαθέτει διπλωματούχους μηχανικούς πολυτεχνείου εξειδικευμένους και πιστοποιημένους κατά το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποίησης Φ/Β εγκαταστατών PVTRIN με πανελλαδική κάλυψη. Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και πακέτα εγκατάστασης – συντήρησης για κάθε είδους Φ/Β σύστημα. Επίσης 24ωρη τεχνική υποστήριξη, εμπειρία και τεχνογνωσία.

Video_εγκατάστασης_NetMetering

Scroll to Top