Καραϊσκάκη 53Γλυκά Νερά Αττικής – ΤΚ 15354
Καλέστε μας!210 6655540

H/M

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή δραστηριοποιείται στον χώρο των Ηλεκτρολογικών (Η/Μ) υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες στον τομέα των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, όπου περιλαμβάνονται η ηλεκτρολογική μελέτη, η προμήθεια του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,η κατασκευή αλλά και συντήρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και η επισκευή/αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών βλαβών.

 

Οι κατηγορίες των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τις οποίες καλύπτει αξιόπιστα η εταιρεία είναι: 

 • Οικιακές – Επαγγελματικών χώρων – Βιομηχανικές
 • Υποσταθμών (ΧΤ / ΜΤ)
 • Αντικεραυνικής προστασίας (Αλεξικέραυνα – Γειώσεις)
 • Φωτισμού και δομημένης καλωδίωσης
 • Ηλεκτροκίνησης και Αυτοματισμών

Οι εργασίες εκτελούνται από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, φροντίζοντας για την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και επιλέγοντας ηλεκτροτεχνικά υλικά πιστοποιημένης ποιότητας.

Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή διεκπεραιώνει αναλυτικές ηλεκτρολογικές μελέτες για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια.

Οι ηλεκτρολογικές μελέτες εμπεριέχουν:

 • Υπολογισμό ποσότητας και κόστους υλικών που απαιτεί η εκάστοτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Μελέτη ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, αντιστοιχία πινάκων και εμπεριεχομένων γραμμών
 • Ηλεκτρολογικά σχέδια και διαγράμματα (μονογραμμικό, αναλυτικό) με το απαραίτητο υπόμνημα συμβόλων
 • Αναγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) προς υποβολή στη ΔΕΗ

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (Υ.Δ.Ε)

Οι πολύπειροι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και τεχνικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν την έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ ή υπεύθυνων δηλώσεων εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ηλεκτρολόγου παντός ισχύος.

Πρώτα όμως πρέπει να προηγηθεί ο πλήρης ηλεκτρολογικός έλεγχος της εγκατάστασης ώστε να αποδειχθεί ότι τηρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της.

Εάν η εγκατάσταση δεν πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς θα πρέπει να εφαρμοστούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση ΥΔΕ.

Οι κατηγορίες των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τις οποίες καλύπτει αξιόπιστα η εταιρεία είναι: 

 • Οικιακές – Επαγγελματικών χώρων – Βιομηχανικές
 • Υποσταθμών (ΧΤ / ΜΤ)
 • Αντικεραυνικής προστασίας (Αλεξικέραυνα – Γειώσεις)
 • Φωτισμού και δομημένης καλωδίωσης
 • Ηλεκτροκίνησης και Αυτοματισμών

Οι εργασίες εκτελούνται από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, φροντίζοντας για την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και επιλέγοντας ηλεκτροτεχνικά υλικά πιστοποιημένης ποιότητας.

Συστήματα Ασφαλείας

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας με σκοπό την 24ωρη ασφάλεια – προστασία –επιτήρηση – παρακολούθηση των εσωτερικών και εξωτερικών σας χώρων.

Τα συστήματα ασφαλείας σύγχρονης τεχνολογίας περιλαμβάνουν:

 • Σύστημα Συναγερμού
 • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες και καταγραφικά (CCTV)
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω κινητού και internet
 • Συσκευές πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης
 • Θυροτηλεοράσεις – Θυροτηλέφωνα

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή προσφέρει:

 • Δωρεάν επίσκεψη – Μελέτη χώρου
 • Προμήθεια εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση συστήματος
 • Παραμετροποίηση / Ενεργοποίηση συστήματος
 • Πλήρης τεχνική υποστήριξη
 • Εκπαίδευση ιδιοκτήτη

 

Η ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή σε συνεργασία με την Personal Security με κάθε νέο σύστημα ασφαλείας προσφέρει 2 μήνες συνδρομή στο Κέντρο Λήψης Σημάτων για να δοκιμάσετε την υπηρεσία.

Υπηρεσίες Μηχανικού – Τεχνικός Ασφαλείας

Οι Μηχανικοί της ΤΑΣΙΣ Ενεργειακή προσφέρουν την υπηρεσία του Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις. Ο Τεχνικός Ασφαλείας συμβουλεύει σε θέματα ασφάλειας και αναπτύσσει τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης της. 

Ειδικότερα:

 • Διενεργεί με γνώμονα την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, τον έλεγχο όλων των τεχνικών εγκαταστάσεων, παραγωγικών διαδικασιών και εργασιακών μεθόδων.
 • Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας, εντοπίζει τις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και καταγράφει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να ληφθούν με στόχο την αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων.